Opłaty

Opłaty DO 13.10.2022 OPŁATA W DNIU KONFERENCJI
LEKARZ ― UDZIAŁ STACJONARNY 300 zł 400 zł

 

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk REJESTRACJA.

W ramach opłaty za udział stacjonarny zapewniamy:

  • udział w Konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • identyfikator,
  • certyfikat w wersji elektronicznej.

Uprzejmie informujemy, iż podczas Konferencji nie będzie możliwe wnoszenie opłat.

 

Warunki wycofania zgłoszenia*

 

Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: nefroonkologia@viamedica.pl

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 *Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2023 Via Medica