Sala konferencyjna
12:5513:00
Rozpoczęcie Konferencji Alicja Dębska-Ślizień, Jacek Jassem
5 min
13:0014:57
Sesja 1: Zaburzenia gospodarki elektrolitowej u pacjentów z chorobami nowotworowymi: patofizjologia, diagnostyka i leczenie Przewodniczący: Bolesław Rutkowski, Ilona Idasiak-Piechocka, Wojciech Załuska
117 min

13:00 - 13:20

Wykład inauguracyjny: Gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym (MGRS) — choroba hematologicznie łagodna, ale nefrologicznie złośliwa
 
Magdalena Krajewska

13:20 - 13:25

Dyskusja

13:25 - 13:45

Zaburzenia gospodarki sodowej  Marcin Adamczak

13:45 - 13:48

Dyskusja

13:48 - 14:08

Zaburzenia gospodarki potasowej Bartosz Foroncewicz

14:08 - 14:11

Dyskusja

14:11 - 14:31

Zaburzenia gospodarki wapniowej Beata Naumnik

14:31 - 14:34

Dyskusja

14:34 - 14:54

Zaburzenia gospodarki fosforanowej Agnieszka Makówka, Michał Nowicki

14:54 - 14:57

Dyskusja
14:5715:45
Przerwa 48 min
15:4516:15
Wykład sponsorowany firmy Baxter: Dializa u chorych z podwyższonym ryzykiem krwawienia Alicja Dębska-Ślizień
30 min
16:1518:33
Sesja 2: Najnowsze osiągniecia onkologii i ich następstwa nerkowe.
Terapia nerkozastępcza w trakcie leczenia onkologicznego
Przewodniczący: Bogdan Biedunkiewicz, Jolanta Gozdowska, Dorota Kamińska
138 min

16:15 - 16:35

Znaczenie biopsji nerki u chorego z nowotworem Agnieszka Perkowska-Ptasińska

16:35 - 16:38

Dyskusja

16:38 - 16:58

Leczenie hemodializami w trakcie chemioterapii nowotworów Kazimierz Ciechanowski

16:58 - 17:01

Dyskusja

17:01 - 17:21

Dializa otrzewnowa w czasie leczenia onkologicznego:  za i przeciw Monika Lichodziejewska–Niemierko

17:21 - 17:24

Dyskusja

17:24 - 17:44

Różne twarze szpiczaka  mnogiego — okiem nefrologa Katarzyna Krzanowska

17:44 - 17:47

Dyskusja

17:47 - 18:07

Dawkowanie leków onkologicznych w niewydolności nerek — co mówią nowe zalecenia? Jolanta Małyszko

18:07 - 18:10

Dyskusja

18:10 - 18:20

Przypadek kliniczny: Szpiczak mnogi leczony przeszczepieniem szpiku u pacjentki dializowanej otrzewnowo Maria Bieniaszewska, Monika Lichodziejewska–Niemierko

18:20 - 18:23

Dyskusja

18:23 - 18:30

Przypadek kliniczny: Chłoniak Hodgkina lymphocitic predominance centralnego systemu nerwowego u chorego po przeszczepieniu nerki Alina Bętkowska-Prokop

18:30 - 18:33

Dyskusja
Sala konferencyjna
08:3009:00
Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca: Potrzeba profilaktyki przedekspozycyjnej u kandydatów do transplantacji nerki z wywiadem nowotworu Piotr Rutkowski
30 min
09:0011:21
Sesja 3: Nowotwory narządowe u chorych nefrologicznych Przewodniczący: Janusz Strzelczyk, Sławomir Lizakowski, Katarzyna Serkies
141 min

09:00 - 09:20

Co nowego w leczeniu raka nerki  z perspektywy onkologa? Katarzyna Sosińska-Mielcarek

09:20 - 09:23

Dyskusja

09:23 - 09:43

Co nowego w diagnostyce i leczeniu raka nerki z perspektywy urologa? Michał Szczypior, Marcin Matuszewski

09:43 - 09:46

Dyskusja

09:46 - 10:06

Diagnostyka i różnicowanie guzów nerek z wykorzystaniem sieci neuronowych Mateusz Glembin

10:06 - 10:09

Dyskusja

10:09 - 10:29

Nowotwory urotelialne u chorych nefrologicznych z perspektywy urologa Wojciech Połom

10:29 - 10:32

Dyskusja

10:32 - 10:52

Nowotwory urotelialne u chorych nefrologicznych z perspektywy nefrologa Piotr Edyko

10:52 - 10:55

Dyskusja

10:55 - 11:05

Przypadek kliniczny: Rak pęcherza moczowego   Ewelina Puchalska-Reglińska, Alicja Dębska-Ślizień

11:05 - 11:08

Dyskusja

11:08 - 11:18

Przypadek kliniczny: Rak uroepitelialny nerki przeszczepionej leczony resekcją guza i chemioterapią Aleksandra Langowska

11:18 - 11:21

Dyskusja
11:2111:36
Przerwa 15 min
11:3614:10
Sesja 4: Nowotwory skóry u chorych nefrologicznych Przewodniczący: Barbara Bułło-Piontecka, Beata Imko-Walczuk, Przemysław Rutkowski
154 min

11:36 - 11:56

Rola wirusów w patogenezie nowotworów skóry u chorych nefrologicznych Andrzej Więcek

11:56 - 11:59

Dyskusja

11:59 - 12:19

Ciężkie powikłania raków skóry u chorych po przeszczepieniu nerek — seria przypadków Karolina Cekała

12:19 - 12:22

Dyskusja

12:22 - 12:42

Chłoniaki skóry u chorych po transplantacji Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

12:42 - 12:45

Dyskusja

12:45 - 13:00

Immunoterapia nowotworów skóry u biorców przeszczepu Alicja Dębska-Ślizień

13:00 - 13:03

Dyskusja

13:03 - 13:18

Pacjent z nowotworem skóry jako kandydat do transplantacji nerki Andrzej Oko

13:18 - 13:21

Dyskusja

13:21 - 13:41

Przypadek kliniczny: Immunoterapia w leczeniu czerniaka u wielokrotnego biorcy nerki Bogdan Biedunkiewicz

13:41 - 13:44

Dyskusja

13:44 - 13:51

Przypadek kliniczny: PTLD u chorego po transplantacji serca i nerki Konrad Majchrzak

13:51 - 13:54

Dyskusja

13:54 - 14:07

ADPKD — czynniki ryzyka i postępowanie Magdalena Jankowska

14:07 - 14:10

Dyskusja
14:1014:40
Wykład sponsorowany firmy Sanofi: Choroba Fabry`ego nowe terapie Tomasz Liberek
30 min
14:4014:55
Przerwa 15 min
14:5516:43
Sesja 5: Leki onkologiczne w nefrologii Przewodniczący: Jacek Małyszko, Andrzej Chamienia, Paweł Stróżecki
108 min

14:55 - 15:15

Epidemiologia nowotworów u chorych dializowanych Ryszard Gellert

15:15 - 15:18

Dyskusja

15:18 - 15:38

Chemioterapia u chorego po transplantacji nerki Jerzy Chudek

15:38 - 15:41

Dyskusja

15:41 - 16:01

Przewlekłe uszkodzenie nerek jako następstwo terapii onkologicznych Magdalena Durlik

16:01 - 16:04

Dyskusja

16:04 - 16:14

Przypadek kliniczny: Czy zakrzepica przetoki tętniczo-żylnej może być pierwszym objawem nowotworu? Rafał Donderski, Paweł Stróżecki

16:14 - 16:17

Dyskusja

16:17 - 16:27

Przypadek kliniczny: Leczenie hemodializą u chorego z nasieniakiem  Martyna Tyszka

16:27 - 16:30

Dyskusja

16:30 - 16:40

Przypadek kliniczny: Zespół lizy guza i ostre uszkodzenie nerek jako pierwsza manifestacja zaawansowanego raka jajnika Agata Winiarska

16:40 - 16:43

Dyskusja
16:43
Zakończenie konferencji
16:50
Lunch
Copyrights © 2023 Via Medica