Zaproszenie

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na kolejną Konferencję Naukową Nefroonkologia 2022. Formuła konferencji obejmuje wykłady wybitnych ekspertów i prezentacje  powiązanych przypadków klinicznych.

Nefrologów i  onkologów łączą  potrzeby chorych i szybki rozwój obu dziedzin medycyny.  Nefrolog często potrzebuje wiedzy oraz wsparcia onkologa, i vice versa. Jest wiele obszarów gdzie decyzje powinny być podejmowane wspólnie.  Tylko niektóre z nich to: ostre uszkodzenie nerek/przewlekła niewydolność nerek u chorych onkologicznych w kontekście  działań niepożądanych leków i terapii onkologicznych, aktywne leczenie onkologiczne u chorych leczonych nerkozastępczo w tym po transplantacji nerki, kwalifikacja do transplantacji chorych z nowotworem w wywiadzie.

Mamy nadzieję, że udział w konferencji będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem, miejscem do wymiany poglądów, a różnorodność tematów poruszanych w trakcie spotkania przyczyni się do wzbogacenia wiedzy zarówno nefrologów jak i onkologów co niewątpliwie będzie korzystne dla naszych wspólnych chorych.    

Tematy przewodnie tegorocznej konferencji są następujące:

  • Zaburzenia gospodarki elektrolitowej u pacjentów z chorobami nowotworowymi: patofizjologia, diagnostyka i leczenie,
  • Dawkowanie leków onkologicznych u chorych nefrologicznych,
  • Nowotwory narządowe u chorych nefrologicznych,
  • Nowotwory skóry u chorych nefrologicznych,
  • Najnowsze osiągnięcia onkologii i ich następstwa nerkowe.

Licząc na Państwa aktywny udział w konferencji, z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
w imieniu  Komitetu Naukowego Konferencji

Copyrights © 2023 Via Medica