Opłaty

 

OPŁATY wniesiona do 30.09.2024

wniesiona od 1.10.2024

Udział stacjonarny — lekarze 280 zł 380 zł

 

W ramach opłaty za udział stacjonarny zapewniamy:

•    udział w Konferencji,

•    materiały konferencyjne,

•    poczęstunek zgodnie z programem konferencji,

•    identyfikator,

•    certyfikat w wersji elektronicznej.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.


Uprzejmie informujemy, iż podczas Konferencji nie będzie możliwe wnoszenie opłat.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: nefroonkologia@viamedica.pl.

 

 

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2024 Via Medica